Máy in không kết nối được với máy tính

Trình điều khiển máy in là những ứng dụng phần mềm giúp máy tính của bạn giao tiếp với máy in. Ngay cả khi bạn đã cài đặt trình điều khiển máy in của bạn từ đĩa đi kèm với máy in của bạn, thay đổi về cấu hình máy tính hoặc hệ điều hành đôi khi có thể không thay đổi. Nếu bạn nghi ngờ driver là có vấn đề, đi đến trang web nhà sản xuất máy in của bạn, tải về các trình điều khiển mới nhất và cài đặt nó trên máy tính của bạn. Các trình điều khiển cập nhật sẽ thiết lập một kết nối mới giữa máy in và máy tính.

Kết nối có dây

Nhiều vấn đề kết nối máy tính được gây ra bởi một cái gì đó đơn giản như một dây cáp bị lỏng. Hãy chắc chắn rằng tất cả các dây cáp kết nối máy tính của bạn đến máy in của bạn hoàn toàn chắc chắn. Nếu máy in của bạn không được bật, dây nguồn cũng có thể là một vấn đề. Để tránh những vấn đề trong tương lai, hãy xem xét cáp chạy dọc theo bức tường để chắc chắn dây cáp không có vấn đề gì như bị đứt hoặc bị hỏng.

Kết nối không dây

Nếu máy in của bạn kết nối không dây với máy tính của bạn, hãy chắc chắn rằng router của bạn được làm việc đúng và rằng cả hai máy tính và máy in của bạn đang trên mạng. Để chắc chắn rằng một máy in trên mạng trong một máy tính Windows 8, nhấp vào "Tìm kiếm", nhập "Devices and Printers" trong hộp tìm kiếm, nhấp vào "Settings" và sau đó "Devices and Printers" để xem danh sách đầy đủ của máy in kết nối vào mạng. Nếu máy in của bạn không được đăng ký trên mạng, lặp lại quá trình kết nối khuyến cáo của nhà sản xuất.

Nguyên nhân khác

Máy in không kết nối được với máy tính do vấn đề cấu hình hoặc một vấn đề vật lý. Hãy chắc chắn rằng máy in có giấy và muc in và khay giấy được đóng lại, máy in có thể tiến hành in. Máy in bị kẹt giấy cũng là nguyên nhân , trong trường hợp này bạn sẽ cần phải tự loại bỏ các tờ giấy bị kẹt. Nếu bạn có các tài liệu khác đang chờ trong hàng đợi , giữ máy in của bạn không phản hồi với công việc mới, hủy bỏ tất cả các nhiệm vụ cấp phát và gửi lại lệnh in đến máy in