Hướng dẫn cài đặt email trong Outlook Express và Microsoft Outlook

OUTLOOK EXPRESS 6

Bước 1. Mở trình duyệt Outlook Express, trên thanh công cụ chọn: Tools -> Accounts.

Bước 2. Trong Tab "Mail" chọn Add -> Mail. Điền tên bạn trong phần: Display Name.

Bước 3. Click Next -> Điền tên hộp thư điện tử của bạn vào Email Address (VD: sales@beehost.vn) -> Next.

Bước 4. Trong trang E-mail Server Names: Chọn POP3 cho mục "My incoming mail server"

Bước 5. Điền mail.tên_miền (VD: mail.beehost.vn) vào mục: Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server.

Bước 6. Trong phần Outgoing mail (SMTP) server: Điền mail.tên_miền (VD: mail.beehost.vn) -> Next

Bước 7. Trong phần Account Name: Điền tên hộp thư điện tử của bạn (VD: sales@beehost.vn) và điền password của hộp thư (Nhớ click chọn Remember password) -> Finish.

Vậy là bạn đã hoàn thành cài đặt email để gửi nhận bằng Outlook Express.
MICROSOFT OUTLOOK 2000 / 2003

Bước 1. Mở trình duyệt Microsoft Outlook, trên thanh công cụ chọn: Tools -> Email Account

Bước 2. Trong phan E-mail chọn: Add a new e-mail account -> Next - > Click chọn: POP3 -> Next

Bước 3. Trong trang "Internet E-mail Setting (POP3)", điền các thông tin như sau:
* User Information:
- Your name: điền tên bạn mong muốn hiển thị khi gửi email đi
- E-mail Address: tên hòm thư điện tử của bạn (VD: sales@beehost.vn)
* Server Information:
- Incoming mail server (POP3): mail.tên_miền (VD: mail.beehost.vn)
- Outgoing mail server (SMTP): mail.tên_miền (VD: mail.beehost.vn)
*Logon Information:
- User Name: tên hòm thư điện tử của bạn (VD: sales@beehost.vn)
- Password: mật khẩu truy nhập vào hòm thư điện tử của bạn (Nhớ click chọn: Remember Password).
Sau khi hoàn thành các thông tin trên, bạn nên chọn Test Account Settings để kiểm tra xem bạn đã có thể truy cập để gửi - nhận email chưa. Như vậy bạn đã hoàn thành việc cài đặt để gửi nhận email bằng Outlook Microsoft.

GIỮ 1 BẢN SAO EMAIL LƯU TRÊN SERVER

Mặc định của Microsoft Outlook hay Outlook Express khi bạn cài đặt email là download toàn bộ email nhận được từ server về máy tính. Vì vậy, nếu bạn muốn lưu lại email trên server để có thể check lại bằng webmail hoặc từ một máy tính khác, bạn thực hiện cài đặt như sau:

1. Đối với Microsoft Outlook:

B1. Mở Microsoft Outlook
B2. Vào Tools -> E-mail Accounts
B3. Click vào ô "View or change existing e-mail accounts" -> Next
B4. Chọn email account bạn cần thiết lập để lại bản lưu email trên server -> Change
B5. Click vào "More Settings" -> Advanced -> Tích vào "Leave a copy of messages on the server" -> OK -> Next -> Finish.

2. Đối với Outlook Express:

B1. Mở Outlook Express
B2. Vào Tools -> Accounts
B3. Chọn thẻ Mail. Phía bên phải của bảng, chọn "Properties".
B4. Chọn tab "Advanced", phía cuối bảng, tích vào ô: 'Leave a copy of message on server' -> OK.

TẠO CHỮ KÝ CHO EMAIL KHI GỬI ĐI

Bạn muốn mỗi lần gửi email đi, dưới cuối thư xuất hiện thông tin của bạn? Vậy bạn có thể thực hiện theo các bước sau để tạo chữ ký cho mình:

1. Nếu bạn dùng Microsoft Outlook:

B1. Mở Outlook -> Chọn Tools -> Options
B2. Chọn thẻ "Mail Format"
B3. Trong mục "Signatures" Click vào nút "Signatures..." -> Chọn New
B4. Đặt tên cho chữ ký của bạn vào ô trống phía dưới "Enter a name for your new signature:"
B5. Sau đó tích vào ô "Start with a blank signature" -> Next
B6. Tại trang Edit Signature: gõ nội dung bạn muốn hiển thị trong chữ ký của mình. Finish -> Ok để hoàn thành việc tạo chữ ký.
B7. Khi quay trở lại trang "Options". 
- Chọn email cần hiển thị chữ ký trong mục "Select signatures for account"
- Chọn chữ ký cần hiển thị trong mục "Signature for new mesages" và "Signature for replies and forwards". -> Apply -> Ok.

2. Nếu bạn dùng Outlook Express:

B1. Mở Outlook -> Chọn Tools -> Options
B2. Chọn thẻ "Signatures" -> New
B3. Click chọn vào tên chữ ký mới tạo, sau đó bấm vào "Rename": bạn có thể đổi tên chữ ký.
B4. Trong phần Edit Signature -> Text: gõ nội dung bạn muốn hiển thị trong chữ ký của mình.
B5. Để hiển thị chữ ký, bạn cần tích vào ô "Add signatures to all outgoing messages"