Hóa Đơn Bán Lẻ

5.000₫
Còn hàng

Hóa đơn bán lẻ sử dụng cho các shop nhỏ lẻ, cửa hàng bán lẻ.

alt

Mẫu Hóa đơn bán hàng - Hóa đơn bán lẻ thường được sử dụng cho các cửa hàng bán lẻ, shop nhỏ không do Bộ tài chính phát hành, được sử dụng để giao dịch mua bán giữa người bán và người mua khi thanh toán.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây