Phiếu Thu A5 - 1L

6.000₫
Còn hàng

hiếu thu A5 1 liên được ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 
       của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc thu chi.

alt

Đặc điểm:              
       Phiếu thu A5 1 liên được ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 
       của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc thu chi.
 
Đóng gói: 10 cuốn/block.
      
Xuất xứ: Việt Nam

 
Bảo quản: 
         Tránh nơi có lửa, nhiệt độ cao.
         Tránh nơi có dầu mỡ.
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây