Giấy Đề Nghị Tạm Ứng

Liên hệ
Còn hàng

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng: là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng.

alt

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng: là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây