Tập 200 Trang Thế Hệ Mới

10.300₫
Còn hàng

Tập 200tr hiệu Thế Hệ Mới: Giấy đẹp, sáng, mịn, Khổ học sinh, tập kẻ caro, Dễ dàng viết, viết nhẹ và êm tay

alt

Tập 200tr hiệu Thế Hệ Mới:

- Giấy đẹp, sáng, mịn

- Khổ học sinh, tập kẻ caro

- Dễ dàng viết, viết nhẹ và êm tay

- Tập 200 trang (cả bìa).

- Mẫu mã phong phú hiện đại

- Dòng kẻ ô tập - Bìa dầy 2 mặt trắng 250gsm (± 2),

- Định lượng giấy ruột 70gsm (± 2),

- Giấy ngoại nhập độ trắng 90.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây