Bảng giá in bao thư

BAO THƯ NHỎ :12cm X 22cm   in laser nhiều  màu 1 mặt

SỐ LƯỢNG

LOẠI GIẤY

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

THỜI GIAN

100 cái 1 nội dung

Fort 100gsm

2.300

230.000

2 đến 3 ngày

200cái 1 nội dung

Fort 100gsm

1.950

390.000

2 đến 3 ngày

300cái 1 nội dung

Fort 100gsm

1.770

531.000

2 đến 3 ngày

400cái 1 nội dung

Fort 100gsm

1.700

680.000

2 đến 3 ngày

500cái 1 nội dung

Fort 100gsm

1.600

800.000

2 đến 3 ngày

1.000cái 1 nội dung

Fort 100gsm

1.460

1.460.000

2 đến 3 ngày

2.000cái 1 nội dung

Fort 100gsm

1.260

2.520.000

2 đến 3 ngày

5.000cái 1 nội dung

Fort 100gsm

960

4.800.000

3 đến 5 ngày

10.000cái 1 nội dung

Fort 100gsm

660

6.600.000

4 đến 6 ngày

 

 

BAO THƯ TRUNG :16cm X 23cm   in laser nhiều  màu 1 mặt

SỐ LƯỢNG

LOẠI GIẤY

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

THỜI GIAN

100 cái 1 nội dung

Fort 120gsm

5.000

500.000

2 đến 3 ngày

200 cái 1 nội dung

Fort 120gsm

4.000

800.000

2 đến 3 ngày

300 cái 1 nội dung

Fort 120gsm

3.800

1.140.000

2 đến 3 ngày

400 cái 1 nội dung

Fort 120gsm

3.500

1.400.000

2 đến 3 ngày

500 cái 1 nội dung

Fort 120gsm

3.000

1.500.000

2 đến 3 ngày

1.000 cái 1 nội dung

Fort 120gsm

2.100

2.100.000

2 đến 3 ngày

2.000 cái 1 nội dung

Fort 120gsm

1.800

3.600.000

2 đến 3 ngày

5.000 cái 1 nội dung

Fort 120gsm

1.520

7.600.000

3 đến 5 ngày

10.000 cái 1 nội dung

Fort 120gsm

1.050

10.500.000

4 đến 6 ngày

 

 

BAO THƯ LỚN :25cm X 35cm   in laser nhiều  màu 1 mặt

SỐ LƯỢNG

LOẠI GIẤY

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

THỜI GIAN

100 cái 1 nội dung

Fort 120gsm

6.500

650.000

2 đến 3 ngày

200 cái 1 nội dung

Fort 120gsm

5.000

1.000.000

2 đến 3 ngày

300 cái 1 nội dung

Fort 120gsm

4.350

1.305.000

2 đến 3 ngày

400 cái 1 nội dung

Fort 120gsm

4.000

1.600.000

2 đến 3 ngày

500 cái 1 nội dung

Fort 120gsm

3.700

1.850.000

2 đến 3 ngày

1.000 cái 1 nội dung

Fort 120gsm

2.500

2.500.000

2 đến 3 ngày

2.000 cái 1 nội dung

Fort 120gsm

2.050

4.100.000

2 đến 3 ngày

5.000 cái 1 nội dung

Fort 120gsm

1.850

9.250.000

3 đến 5 ngày

10.000 cái 1 nội dung

Fort 120gsm

1.450

14.500.000

4 đến 6 ngày

 

LƯU Ý :     

  • GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10 %
  • QUÝ KHÁCH IN TRÊN 1.000 CÁI ĐƯỢC MIỄN PHÍ CÔNG THIẾT KẾ
  • GIÁ THIẾT KẾ TỪ 200.000 VNĐ --- 700.000 VNĐ
  • QUÝ KHÁCH IN BAO THƯ  MỘT MÀU GIÁ GIẢM  50% SO VỚI BÁO GIÁ TRÊN