Tập 200 Trang - Hồng Hà

11.100₫
Còn hàng

Ưu điểm :

Giấy trắng đẹp, dễ viết

 

alt

- Kích thước: 175 x 250 (±2mm)

- Số trang: 200

- Định lượng: 58g/m²

- Độ trắng: 82%ISO

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây