Phiếu Nhập Kho A4 - 2L

24.000₫
Còn hàng

Phiếu nhập kho A4 2 liên được ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của 
       Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc xuất hàng hóa ra khỏi kho

alt

Đặc điểm:              
       Phiếu nhập kho A4 2 liên được ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của 
       Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc xuất hàng hóa ra khỏi kho.

Đóng gói: 10 cuốn/block.
      
Xuất xứ: Việt Nam

 
Bảo quản: 
         Tránh nơi có lửa, nhiệt độ cao.

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây