Kệ Nhựa 3 Tầng Trượt

60.000₫
Còn hàng

Kệ nhựa 3 tầng trượt:

- Để hồ sơ, tài liệu văn phòng

- Dễ phân biệt hồ sơ theo từng tầng

alt

Kệ nhựa 3 tầng trượt:

- Để hồ sơ, tài liệu văn phòng

- Dễ phân biệt hồ sơ theo từng tầng

- Thanh trượt trơn, dể gấp lên xuống

- Màu sắc đẹp

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây