Chuột Hp Game USB Pro

77.000₫
Còn hàng

Thông số kỹ thuật

Đen,

Có dây,

USB 2.0, USB

alt

Thông số kỹ thuật

Đen,

Có dây,

USB 2.0, USB,

China,

HP,

Chuột Quang,

1000 dpi,

Dọc,

3 nút,

12 tháng

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây