Sạc Laptop

Liên hệ
Còn hàng

Sở hữu pin, bộ sạc laptop: uy tín và chất lượng

alt

Sở hữu pin, bộ sạc laptop: uy tín và chất lượng

Sạc  có màu đen nhỏ dọn phù hợp với các bạn di chuyển nhẹ nhàng

Cắm sạc vào nguồn điện khoảng 10 giây rồi mới cắm vào laptop (vì dòng điện đi vào sạc nó sẽ ổn định dòng trước khi đi ra, nếu cắm ngược lại thì sẽ bị sốc điện và dẫn đến chết nguồn laptop)

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây