THÔNG BÁO CỦA TĂNG PHÚ
Khi truy cập hệ thống trang web của Cty TĂNG PHÚ, nghĩa là quý khách đồng ý chấp nhận thực hiện những mô tả trong Quy định bảo mật.

Chúng tôi phát triển mối quan hệ với khách hàng dựa vào sự tôn trọng và sự tin cậy. Chúng tôi nhận thức được rằng khi quý khách truy cập vào hệ thống website của Cty TĂNG PHÚ là quý khách đã tin tưởng vào hệ thống mà Cty TĂNG PHÚ  cung cấp. Thông báo bảo mật này được đưa ra là thể hiện vai trò và trách nhiệm của chúng tôi với những thông tin được quý khách cung cấp trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

THÔNG TIN THU THẬP CỦA KHÁCH HÀNG

Các thông tin cá nhân của quý khách chúng tôi thu thập được bao gồm: Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email… mà quý khách điền vào các biểu mẫu trong quá trình đăng ký tài khoản, lập đơn hàng, nhận bản tin, tham gia góp ý kiến, liên hệ và tư vấn trực tuyến.

Các cá nhân, tổ chức truy cập website này chịu trách nhiệm về tính chính xác cũng như những sai sót liên quan đến những thông tin mà các cá nhân, tổ chức điền vào các biểu mẫu nói trên.

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng các thông tin của quý khách được thu thập ở trên nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ, thông tin cho quý khách và sử dụng trong khuôn khổ hoạt động kinh doanh hợp pháp của mình.

QUY ĐỊNH CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI BÊN THỨ BA

Chúng tôi sẽ không cho thuê, bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách cho bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý của quý khách trừ trường hợp pháp luật Việt Nam yêu cầu.

Với công ty cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể thuê các công ty hoặc cá nhân khác cung cấp một số dịch vụ hoặc thay mặt cho chúng tôi trong việc phân tích danh sách và dữ liệu khách hàng, hoặc thực hiện tiếp thị hay thực hiện dịch vụ tư vấn. Các đối tác sẽ chỉ được tiếp cận với các thông tin cá nhân cần thiết để đại diện chúng tôi thực hiện các chức năng này, và được yêu cầu bảo vệ và bảo mật thông tin của khách hàng như chính chúng tôi. Các đối tác cung cấp dịch vụ đều bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của quý khách cho bất kỳ mục đích nào khác.

Với công ty vận chuyển hàng hóa: Nếu quý khách thực hiện mua hàng tại hệ thống website Cty TĂNG PHÚ, tên, số điện thoại và thông tin giao, nhận của quý khách phải được cung cấp cho đối tác giao, nhận của chúng tôi để thực hiện chuyển hàng hóa đến quý khách. Một số trường hợp, hàng hóa sẽ được chuyển trực tiếp từ các nhà cung cấp của chúng tôi đến quý khách.Trong trường hợp này, chỉ có tên, địa chỉ nhận hàng, và số điện thoại của quý khách được cung cấp cho nhà cung cấp với mục đích duy nhất là hoàn thành đơn mua hàng của quý khách.

THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH

Các cam kết trên có thể được chúng tôi thay đổi bất cứ lúc nào để phù hợp với tình hình thực tế pháp luật Việt Nam và nhu cầu của chúng tôi mà chúng tôi không báo trước và vui lòng đọc kỹ quy định bảo mật trước mỗi khi vào thăm website này.