Ruột Chì Vàng

4.500₫
Còn hàng

Chất liệu than chì, đường kính ngòi 0.5mm, nền nhủ vàng, nét chì đậm và đều được dùng để dùng cho cá loại bút chì bấm 0.5, Sử dụng trong văn phòng, trường học và thiết kế mỹ thuật hội họa

alt

Chất liệu than chì, đường kính ngòi 0.5mm, nền nhủ vàng, nét chì đậm và đều được dùng để dùng cho cá loại bút chì bấm 0.5, Sử dụng trong văn phòng, trường học và thiết kế mỹ thuật hội họa

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây