Lô Sấy Dưới 723

700.000₫
Còn hàng

Ruo ép máy Toshiba. Dùng cho các dòng máy lớn.

alt

Dùng cho máy photocopy Toshiba DP 6570/8070

Dùng cho máy photocopy Toshiba e-Studio SE 656SE/756SE/856SE

Dùng cho máy photocopy Toshiba e-Studio 65/80/550/557

Dùng cho máy photocopy Toshiba e-Studio 600/603/650/655

Dùng cho máy photocopy Toshiba e-Studio 656/720/723/755

Dùng cho máy photocopy Toshiba e-Studio 756/757/850/853

Dùng cho máy photocopy Toshiba e-Studio 855/856

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây