CÔNG TY TNHH TĂNG PHÚ

Địa chỉ 1: 7/1 Đô Đốc Long, Phường Tân Quý , Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ 2: 1-3 Đô Đốc Long, Phường Tân Quý , Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38107720 - 028.38129035

Zalo : 0938496388                            Fax: 028.38120078

Email: ctytangphu@gmail.com

Website: https://tangphu.com.vn/