Giấy Note Post-it 3x3F

Liên hệ
Còn hàng

Giúp các bạn quản lý tổ chức kế hoạch trong thời gian dài hạn. Tiện lợi cho việc mang theo mọi lúc mọi nơi.

alt

Đặc điểm: 
        Giúp các bạn quản lý tổ chức kế hoạch trong thời gian dài hạn.
        Tiện lợi cho việc mang theo mọi lúc mọi nơi.
        Ngay cả trong những lúc bận rộn nhất bạn cũng có thể ghi chú 1 cách dễ dàng.
        Gồm nhiều tờ trong 1 xấp, có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng.


Chất lượng : Đẹp, mịn, láng.

 

Qui cách: Đóng gói thành xấp, lốc.

 

Định lượng: Kích thước 76mm x 76 mm

 

Sản xuất:  3M- USA


Đóng gói:  2 miếng/ vĩ.


Bảo quản:
        Nhiệt độ: 10 ~ 55º C.
        Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.
        Tránh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây