Giấy Nhãn Tomy- No.110

8.500₫
Còn hàng

Là giấy Decan 16 x 22mm chia nhiều miếng nhỏ. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau.

alt

Dùng để in tem, nhãn các sản phẩm khác bằng máy in laser thông thường. Nhãn dán khổ giấy A5 này thường được gọi là giấy decal TOMY với một mặt bóng được sản xuất với chất lượng giấy hảo hạng, độ dính cao, dán chắc chắn cùng kiểu dáng đa dạng, nhiều kích cỡ khác nhau, dễ dàng khi sử dụng, đồng thời nhãn dán được chia thành nhiều miếng dán nhỏ với đường dập rãnh chính xác và đồng đều đảm bảo khi lấy nhãn dán được đơn giản, dễ dàng

Kích thước :

Số 99: 7 x 31mm (960 miếng/tập)

Số 100: 37 x 96mm (80 miếng/tập)

Số 101: 50 x 96mm (60 miếng/tập)

Số 102: 52 x 47mm (120 miếng/tập)

Số 103: 36 x 62mm (120 miếng/tập) 

Số 104: 25 x 78mm (140 miếng/tập) 

Số 105: 25 x 37mm (300 miếng/tập) 

Số 106: 25 x 25mm (420 miếng/tập) 

Số 107: 17 x 50mm (300 miếng/tập)

Số 108: 19 x 36mm (400 miếng/tập)

Số 109: 12 x 37mm (550 miếng/tập)

Số 110: 16 x 22mm (720 miếng/tập)

Số 111: 14 x 21mm (840 miếng/tập)

Số 112: 8 x 20mm (1.440 miếng/tập)

Số 113: 10 x 18mm (1.280 miếng/tập)

Số 114: Ø 11mm (1.920 miếng/tập)

Số 115: Ø 14mm (1.200 miếng/tập)

Số 116: Ø 18mm (800 miếng/tập)

Số 117: Ø 23mm (480 miếng/tập)

Số 118: Ø 30mm (300 miếng/tập)

Số 119: 92 x 157mm (20 miếng/tập)

Số 120: 81 x 121mm (20 miếng/tập)

Số 121: 36 x 77mm (100 miếng/tập)

Số 122: 17 x 85mm (160 miếng/tập)

Số 123: 10 x 29mm (720 miếng/tập)

Số 124: 38 x 52mm (150 miếng/tập)

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây