Cắt Keo Để Bàn 2001

17.000₫
Còn hàng

Dùng cắt keo văn phòng vòng nhỏ1,8cm: Dễ dàng kéo băng keo mà không sợ cắt keo bị dịch chuyển - Lưỡi cắt keo bén, bền - Chất lượng sản phẩm tốt

alt

- Dùng cắt keo văn phòng vòng nhỏ1,8cm và băng keo lỗi lớn từ khổ từ 2 cm trở xuống

- Dễ dàng kéo băng keo mà không sợ cắt keo bị dịch chuyển

- Lưỡi cắt keo bén, bền

- Chất lượng sản phẩm tốt

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây