Bấm Kim Lớn 50 LA

400.000₫
Còn hàng

- Bấm kim lớn KW-Trio 50LA được ưu tiên lựa chọn trong công tác văn phòng, các đơn vị hành chính và cơ sở in ấn. Sản phẩm giúp bạn đóng gáy tập báo cáo, sắp xếp những tài liệu đồng bộ và tiện cho việc tìm kiếm khi cần.

alt

 - Bấm kim lớn KW-Trio 50LA được ưu tiên lựa chọn trong công tác văn phòng, các đơn vị hành chính và cơ sở in ấn. Sản phẩm giúp bạn đóng gáy tập báo cáo, sắp xếp những tài liệu đồng bộ và tiện cho việc tìm kiếm khi cần.

 - Giới hạn của bấm kim này khoảng từ 20 đến 200 tờ

 - Sử dụng loại kim: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20, 23/23.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Sản phẩm cùng loại

Danh mục đang cập nhật sản phẩm