Note - Stick Màu Sing Here

41.900₫
Còn hàng

Khi Post-it Notes thực sự đi cùng và thể hiện phong cách người sử dụng ở mọi lúc mọi nơi, sổ tay không chỉ là sổ tay mà còn là phong cách thời trang của chính bạn!

alt

Khi Post-it Notes thực sự đi cùng và thể hiện phong cách người sử dụng ở mọi lúc mọi nơi, sổ tay không chỉ là sổ tay mà còn là phong cách thời trang của chính bạn!

Dùng để dán trực tiếp lên giấy và các vật liêu khác cần đánh dấu, dùng phân trang sách, tập, vở hay tài liệu khác,...

Kích thước: 25.4mmx43.2, mỗi tệp 50 mảnh

Sản xuất tại công ty 3M

Nhập khẩu bởi : công ty TNHH 3M Việt Nam

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây