Tất cả tin tức

Lợi nhuận của HP Inc đập tan lo ngại của phố Wall về thị trường máy tính 03/06/2016

Lợi nhuận của HP Inc đập tan lo ngại của phố Wall về thị trường máy tính

HP Inc đã công bố một báo cáo tài chính Quý thành công ngoài sức tưởng tượng, đó là kết quả của việc cắt giảm chi phí để đối phó với nhu cầu mua m...