T2 - T7: 7:30 - 17:00
hotline: 08 3810 7720

Liên hệ

 

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tăng Phú

Địa chỉ 1: 7/1 Đô Đốc Long, Phường Tân Quý , Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ 2: 1-3 Đô Đốc Long, Phường Tân Quý , Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại08.38107720 - 08.38129035 - 08.38490510

Fax: 08.38120078

Email: tangphu_us@yahoo.com.vn

Website: tangphu.com.vn